Šachový oddíl TJ Spartak Přerov

Rozpis krajských soutěží družstev

11.08.2013 11:21

Proti dřívějším létům byl rozpis krajských soutěží družstev zaslán o měsíc později,

až počátkem srpna. Termín přihlášení družstev do soutěží byl stanoven na 20.8.

včetě zaplacení příslušných poplatků (pro KP celkem 1 000,- Kč, pro OP 800,- Kč.)

V seznamu družstev zařazených do jednotlivých soutěží figuruje A i B družstvo 

Spartaku v oblastním přeboru Jih. Zda se nepřihlásí družstvo Šumpeku B do krajského

přeboru a tím bude mít možnost A družstvo Spartaku zůstat v KP, se rozhodne tedy

až koncem srpna. B družstvo Spartaku má sice možnost hrát v oblastním přeboru, ale

tato možnost zřejmě nebude využita vzhledem k nedostatku hráčů.

V daném termínu do 20.8. bude přihlášeno A družstvo Spartaku do oblastního přeboru

Jih a bude čekat na případnou dodatečnou možnost účasti V KP. Pozdější termín zaslání rozpisu

soutěží není moc vhodný, protože přestupy je možno podávat do konce srpna, což se v případě

potřeby nemusí stihnout.

V soutěžním řádu se objevují novinky přijaté na konferenci ŠSČR. Hráč může být zapsán

nyní na 3 soupiskách. Mění se i zařazení hráčů do základní sestavy. Základní sestavu nyní

tvoří prvních 8 hráčů podle sestavy, kteří mohou nastoupit k utkání. Jsou li na příklad

na 1. -8. místě soupisky 4 hosté, tak do základní sestavy se počítají pouze první tři hosté

a základní sestavu pak doplňuje kmenový hráč na 9. místě. 4. host v pořadí pak nemusí odehrát 

povinné 2 partie.

Losování soutěží se předpokládá na turnaji ve Vinarech v sobotu 21. září, kde musí být již předložené

soupisky. Zahájení KP je 20.10., zahájení OP je 3.11.

Zaslaný rozpis soutěží Olomouckého kraje je uveden na následujícím odkazu :

2013-14rozpis-SSOK.doc (81408)

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.